Lenfilm Movies List Films

Lenfilm Movies List

4,302 views 53 items tags f p @

List of Lenfilm movies, listed alphabetically with film trailers when available. Lenfilm has produced some popular movies, so film buffs can use this list to find a few that they haven't already seen. This best Lenfilm movies list displays shorts as well as feature films made by Lenfilm, including theatrical releases, limited releases, and made-for-TV Lenfilm movies.

Movies include everything from The Blue Bird to White Sun of the Desert.

If you want to answer the questions, "What movies did Lenfilm produce?" and "What films did Lenfilm distribute?" then this list can help you out.


List Photo: user uploaded image
Z
G Options B Comments & Embed
 1. 1

  A Big Family Aleksey Batalov, Boris Andreyev, Iya Arepina

 2. 2
  Afghan Breakdown

  Aleksey Serebryakov, Michele Placido, Mikhail Zhigalov

  ;
 3. 3
  Alexander Popov

  Yuri Tolubeyev, Bruno Freindlich, Yefim Kopelyan

  ;
 4. 4
  Amphibian Man

  Anastasiya Vertinskaya, Mikhail Kozakov, Vladlen Davydov

  ;
 5. 5
  Belinsky

  Georgiy Vitsin, Yuri Tolubeyev, Yuri Lyubimov

  ;
 6. 6
  Chapaev

  Boris Chirkov, Boris Babochkin, Nikolai Simonov

  ;
 7. 7
  Cinderella

  Faina Ranevskaya, Erast Garin

  ;
 8. 8
  Counterplan

  Vladimir Gardin

  ;
 9. 9
  Dauria

  Vasily Shukshin, Petr Shelokhonov, Yefim Kopelyan

  ;
 10. 10
  Dead Season

  Margaret O'Brien, Donatas Banionis, Rolan Bykov

  ;
 11. 11
  Dear, Dearest, Beloved, Unique...
  ;
 12. 12
  Eugene Onegin

  Galina Vishnevskaya, Vadim Medvedev, Ariadna Shengelaya

  ;
 13. 13
  Failure of Engineer Garin

  Failure of Engineer Garin Oleg Borisov, Alexander Kaidanovsky, Alexander Belyavsky

 14. 14
  The Loves of Liszt

  Sviatoslav Richter, Petr Shelokhonov, Klara Luchko

  ;
 15. 15
  Friends

  Nikolay Cherkasov, Boris Babochkin, Alexander Borisov

  ;
 16. 16
  Girl Friends

  Boris Chirkov, Nikolay Cherkasov, Boris Babochkin

  ;
 17. 17
  Golden Mountains

  Boris Poslavsky

  ;
 18. 18
  Heart of a Dog

  Yevgeniy Yevstigneyev

  ;
 19. 19
  Infinite Sorrow

  Infinite Sorrow Vladimir Maksimov, Pyotr Kirillov, Georgii Fedorov

 20. 20
  Katerina Izmailova

  Galina Vishnevskaya, Artyom Inozemtsev

  ;
 21. 21
  King Lear

  Donatas Banionis, Juozas Budraitis, Regimantas Adomaitis

  ;
 22. 22
  Little Brother

  Pyotr Sobolevsky

  ;
 23. 23
  No image

  Sergei Gerasimov, Janina Żejmo, Andrei Kostrichkin

  ;
 24. 24
  Moloch

  Anatoli Shvedersky, Irina Sokolova, Leonid Mozgovoy

  ;
 25. 25
  Moonzund

  Sergei Garmash, Oleg Menshikov, Yuriy Belyaev

  ;
 26. 26
  My Best Friend, General Vasili, Son of Joseph Stalin

  Petr Shelokhonov, Boris Shcherbakov, Igor Gorbachyov

  ;
 27. 27
  Pirogov

  Nikolay Cherkasov, Konstantin Skorobogatov, Olga Lebzak

  ;
 28. 28
  Professor Mamlock

  Professor Mamlock Oleg Zhakov, Yuri Tolubeyev, Vasili Merkuryev

 29. 29
  Simple People

  Yuri Tolubeyev, Tatyana Pelttser, Konstantin Skorobogatov

  ;
 30. 30
  Somebody Else's Coat

  Andrei Kostrichkin

  ;
 31. 31
  No image

  Sergey Martinson, Yevgeni Kumeiko, Antonio Tserep

  ;
 32. 32
  The Blue Bird

  Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Ava Gardner

  ;
 33. 33
  The Captivating Star of Happiness

  Oleg Yankovsky, Vasily Livanov, Aleksey Batalov

  ;
 34. 34
  The Club of the Big Deed

  Oleg Zhakov, Sergei Gerasimov, Janina Żejmo

  ;
 35. 35
  The Devil's Wheel

  Sergei Gerasimov, Andrei Kostrichkin, Pyotr Sobolevsky

  ;
 36. 36
  The Gadfly

  Vadim Medvedev, Ruben Simonov, Vladimir Etush

  ;
 37. 37
  The Great Citizen

  Nikolay Bogolyubov

  ;
 38. 38
  The Miracle Maker

  The Miracle Maker Pyotr Kirillov, Raisa Mamontova, Yelena Tumanskaya

 39. 39
  The New Babylon

  Vsevolod Pudovkin, Oleg Zhakov, Sergei Gerasimov

  ;
 40. 40
  Schinjel

  Andrei Kostrichkin

  ;
 41. 41
  The Overcoat

  The Overcoat Rolan Bykov, Aleksey Batalov, Georgi Tejkh

 42. 42
  The Return of Maxim

  Mikhail Zharov, Aleksandr Chistiakov, Boris Chirkov

  ;
 43. 43
  The Sleeping Beauty

  The Sleeping Beauty Emil Gal

 44. 44
  The Straw Hat

  The Straw Hat Andrei Mironov, Vladislav Strzhelchik, Mikhail Kozakov

 45. 45
  The Turning Point

  The Turning Point Yuri Tolubeyev, Mark Bernes, Aleksandr Zrazhevsky

 46. 46
  The Vyborg Side

  Mikhail Zharov, Aleksandr Chistiakov, Boris Chirkov

  ;
 47. 47
  The Young Fritz

  Mikhail Zharov, Vsevolod Pudovkin, Mikhail Astangov

  ;
 48. 48
  The Youth of Maxim

  Boris Chirkov, Stepan Kayukov, Valentina Kibardina

  ;
 49. 49
  Valery Chkalov

  Valery Chkalov Mikheil Gelovani

 50. 50
  Volga rebels

  Volga rebels

L List Options B Comments & Embed z Share Next List >