Lenfilm Movies List Films
tags 3,921 views 53 items f p @

Lenfilm Movies List

List of Lenfilm movies, listed alphabetically with film trailers when available. Lenfilm has produced some popular movies, so film buffs can use this list to find a few that they haven't already seen. This best Lenfilm movies list displays shorts as well as feature films made by Lenfilm, including theatrical releases, limited releases, and made-for-TV Lenfilm movies.

Items include everything from The Blue Bird to White Sun of the Desert.

If you want to answer the questions, "What movies did Lenfilm produce?" and "What films did Lenfilm distribute?" then this list can help you out.

L The List
Z
B Comments
& Embed
G Options
 1. 1


  A Big Family Aleksey Batalov, Boris Andreyev, Iya Arepina

  ;
 2. 2


  Aleksey Serebryakov, Michele Placido, Mikhail Zhigalov

  ;
 3. 3


  Nikolay Cherkasov, Yuri Tolubeyev, Yefim Kopelyan

  ;
 4. 4


  Anastasiya Vertinskaya, Mikhail Kozakov, Vladlen Davydov

  ;
 5. 5


  Georgiy Vitsin, Yuri Tolubeyev, Yuri Lyubimov

  ;
 6. 6


  Boris Chirkov, Boris Babochkin, Nikolai Simonov

  ;
 7. 7


  Faina Ranevskaya, Erast Garin

  ;
 8. 8


  Vladimir Gardin

  ;
 9. 9


  Vasily Shukshin, Petr Shelokhonov, Yefim Kopelyan

  ;
 10. 10


  Margaret O'Brien, Donatas Banionis, Rolan Bykov

  ;
 11. 11
  ;
 12. 12


  Galina Vishnevskaya, Vadim Medvedev, Ariadna Shengelaya

  ;
 13. 13


  Failure of Engineer Garin Alexander Kaidanovsky, Alexander Borisovich Belyavsky, Oleg Borisov

  ;
 14. 14


  Sviatoslav Richter, Petr Shelokhonov, Klara Luchko

  ;
 15. 15


  Nikolay Cherkasov, Boris Babochkin, Alexander Borisov

  ;
 16. 16


  Boris Chirkov, Nikolay Cherkasov, Janina Żejmo

  ;
 17. 17


  Boris Poslavsky

  ;
 18. 18


  Yevgeniy Yevstigneyev

  ;
 19. 19


  Infinite Sorrow Vladimir Maksimov, Pyotr Kirillov, Yelena Chaika

  ;
 20. 20


  Galina Vishnevskaya, Artyom Inozemtsev

  ;
 21. 21


  Donatas Banionis, Juozas Budraitis, Regimantas Adomaitis

  ;
 22. 22


  Pyotr Sobolevsky

  ;
 23. 23
  No image


  Sergei Gerasimov, Janina Żejmo, Andrei Kostrichkin

  ;
 24. 24


  Anatoli Shvedersky, Irina Sokolova, Leonid Mozgovoy

  ;
 25. 25


  Sergei Garmash, Oleg Menshikov, Yuriy Belyaev

  ;
 26. 26


  Petr Shelokhonov, Boris Shcherbakov, Igor Gorbachyov

  ;
 27. 27


  Nikolay Cherkasov, Konstantin Skorobogatov, Olga Lebzak

  ;
 28. 28


  Professor Mamlock Oleg Zhakov, Yuri Tolubeyev, Vasili Merkuryev

  ;
 29. 29


  Yuri Tolubeyev, Tatyana Pelttser, Konstantin Adashevsky

  ;
 30. 30


  Andrei Kostrichkin

  ;
 31. 31
  No image


  Sergey Martinson, Antonio Tserep, Yevgeni Kumeiko

  ;
 32. 32


  Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Ava Gardner

  ;
 33. 33


  Vasily Livanov, Oleg Yankovsky, Aleksey Batalov

  ;
 34. 34


  Oleg Zhakov, Sergei Gerasimov, Janina Żejmo

  ;
 35. 35


  Sergei Gerasimov, Andrei Kostrichkin, Pyotr Sobolevsky

  ;
 36. 36


  Vadim Medvedev, Ruben Simonov, Vladimir Etush

  ;
 37. 37


  Nikolay Bogolyubov

  ;
 38. 38


  The Miracle Maker Pyotr Kirillov, Vasili Kozhura, Yelena Tumanskaya

  ;
 39. 39


  Vsevolod Pudovkin, Oleg Zhakov, Sergei Gerasimov

  ;
 40. 40


  Andrei Kostrichkin

  ;
 41. 41


  The Overcoat Rolan Bykov, Aleksey Batalov, Yuri Tolubeyev

  ;
 42. 42


  Mikhail Zharov, Aleksandr Chistiakov, Boris Chirkov

  ;
 43. 43


  The Sleeping Beauty Emil Gal

  ;
 44. 44


  The Straw Hat Andrei Mironov, Vladislav Strzhelchik, Mikhail Kozakov

  ;
 45. 45


  The Turning Point Yuri Tolubeyev, Mark Bernes, Aleksandr Zrazhevsky

  ;
 46. 46


  Mikhail Zharov, Aleksandr Chistiakov, Boris Chirkov

  ;
 47. 47


  Mikhail Zharov, Vsevolod Pudovkin, Mikhail Astangov

  ;
 48. 48


  Boris Chirkov, Stepan Kayukov, Valentina Kibardina

  ;
 49. 49


  Valery Chkalov Mikheil Gelovani

  ;
 50. 50


  Volga rebels

  ;
L List Options B Comments & Embed z Share Next List >

viewers of this list also saw...

plus...

more popular lists