Lenfilm Movies List Films
tags ' 3,831 views 53 items f p @

Lenfilm Movies List

List of Lenfilm movies, listed alphabetically with film trailers when available. Lenfilm has produced some popular movies, so film buffs can use this list to find a few that they haven't already seen. This best Lenfilm movies list displays shorts as well as feature films made by Lenfilm, including theatrical releases, limited releases, and made-for-TV Lenfilm movies.

Items include everything from The Blue Bird to White Sun of the Desert.

If you want to answer the questions, "What movies did Lenfilm produce?" and "What films did Lenfilm distribute?" then this list can help you out.

L The List
Z
B Comments
& Embed
G Options
 1. 1

  A Big Family Aleksey Batalov, Boris Andreyev, Iya Arepina

  ) open
 2. 2

  Aleksey Serebryakov, Michele Placido, Mikhail Zhigalov

  ) open
 3. 3

  Nikolay Cherkasov, Yuri Tolubeyev, Yefim Kopelyan

  ) open
 4. 4

  Anastasiya Vertinskaya, Mikhail Kozakov, Vladlen Davydov

  ) open
 5. 5

  Georgiy Vitsin, Yuri Tolubeyev, Yuri Lyubimov

  ) open
 6. 6

  Boris Chirkov, Boris Babochkin, Nikolai Simonov

  ) open
 7. 7

  Faina Ranevskaya, Erast Garin

  ) open
 8. 8

  Vladimir Gardin

  ) open
 9. 9

  Vasily Shukshin, Petr Shelokhonov, Yefim Kopelyan

  ) open
 10. 10

  Margaret O'Brien, Donatas Banionis, Rolan Bykov

  ) open
 11. 11
  ) open
 12. 12

  Galina Vishnevskaya, Vadim Medvedev, Ariadna Shengelaya

  ) open
 13. 13

  Failure of Engineer Garin Alexander Kaidanovsky, Alexander Borisovich Belyavsky, Oleg Borisov

  ) open
 14. 14

  Sviatoslav Richter, Petr Shelokhonov, Klara Luchko

  ) open
 15. 15

  Nikolay Cherkasov, Boris Babochkin, Alexander Borisov

  ) open
 16. 16

  Boris Chirkov, Nikolay Cherkasov, Janina Żejmo

  ) open
 17. 17

  Boris Poslavsky

  ) open
 18. 18

  Yevgeniy Yevstigneyev

  ) open
 19. 19

  Infinite Sorrow Vladimir Maksimov, Pyotr Kirillov, Yelena Chaika

  ) open
 20. 20

  Galina Vishnevskaya, Artyom Inozemtsev

  ) open
 21. 21

  Donatas Banionis, Juozas Budraitis, Regimantas Adomaitis

  ) open
 22. 22

  Pyotr Sobolevsky

  ) open
 23. 23
  No image

  Sergei Gerasimov, Janina Żejmo, Andrei Kostrichkin

  ) open
 24. 24

  Anatoli Shvedersky, Irina Sokolova, Leonid Mozgovoy

  ) open
 25. 25

  Sergei Garmash, Oleg Menshikov, Yuriy Belyaev

  ) open
 26. 26

  Petr Shelokhonov, Boris Shcherbakov, Igor Gorbachyov

  ) open
 27. 27

  Nikolay Cherkasov, Konstantin Skorobogatov, Olga Lebzak

  ) open
 28. 28

  Professor Mamlock Oleg Zhakov, Yuri Tolubeyev, Vasili Merkuryev

  ) open
 29. 29

  Yuri Tolubeyev, Tatyana Pelttser, Konstantin Adashevsky

  ) open
 30. 30

  Andrei Kostrichkin

  ) open
 31. 31
  No image

  Sergey Martinson, Antonio Tserep, Yevgeni Kumeiko

  ) open
 32. 32

  Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Ava Gardner

  ) open
 33. 33

  Vasily Livanov, Oleg Yankovsky, Aleksey Batalov

  ) open
 34. 34

  Oleg Zhakov, Sergei Gerasimov, Janina Żejmo

  ) open
 35. 35

  Sergei Gerasimov, Andrei Kostrichkin, Pyotr Sobolevsky

  ) open
 36. 36

  Vadim Medvedev, Ruben Simonov, Vladimir Etush

  ) open
 37. 37

  Nikolay Bogolyubov

  ) open
 38. 38

  The Miracle Maker Pyotr Kirillov, Vasili Kozhura, Yelena Tumanskaya

  ) open
 39. 39

  Vsevolod Pudovkin, Oleg Zhakov, Sergei Gerasimov

  ) open
 40. 40

  Andrei Kostrichkin

  ) open
 41. 41

  The Overcoat Rolan Bykov, Aleksey Batalov, Yuri Tolubeyev

  ) open
 42. 42

  Mikhail Zharov, Aleksandr Chistiakov, Boris Chirkov

  ) open
 43. 43

  The Sleeping Beauty Emil Gal

  ) open
 44. 44

  The Straw Hat Andrei Mironov, Vladislav Strzhelchik, Mikhail Kozakov

  ) open
 45. 45

  The Turning Point Yuri Tolubeyev, Mark Bernes, Aleksandr Zrazhevsky

  ) open
 46. 46

  Mikhail Zharov, Aleksandr Chistiakov, Boris Chirkov

  ) open
 47. 47

  Mikhail Zharov, Vsevolod Pudovkin, Mikhail Astangov

  ) open
 48. 48

  Boris Chirkov, Stepan Kayukov, Valentina Kibardina

  ) open
 49. 49

  Valery Chkalov Mikheil Gelovani

  ) open
 50. 50

  Volga rebels

  ) open
L List Options B Comments & Embed z Share Next List >

viewers of this list also saw...

plus...

more popular lists