Movies Distributed by Cinema Epoch Films
tags 1,485 views 23 items f p @

Movies Distributed by Cinema Epoch

List of Cinema Epoch movies, listed alphabetically. Famous and notable films distributed by Cinema Epoch are listed below, along with release information. The Cinema Epoch films on this list contain movie trailers when available that you can view within this page. If the film was distributed by Cinema Epoch, then it is on this list. Every film on this list wasn't produced by the distribution house of Cinema Epoch, but only distributed. Although some places do both, this list is only a list of movies distributed by Cinema Epoch. You can view additional information about these movies, such as who directed them and who starred in the film.

Examples include Master of the Flying Guillotine and The Asphyx. (23 items)

L The List
Z
B Comments
& Embed
G Options
 1. 1


  Ruan Lingyu, Jin Yan, Chen Yen Yen

  ;
 2. 2


  Air: The Musical Joel Thingvall, Kevin Willmott, Ari Bavel

  ;
 3. 3


  Tom Berenger, Busta Rhymes, Arturo Gatti

  ;
 4. 4


  Crossroads Yang Bai, Yinyan Wu, Zhao Dan

  ;
 5. 5


  Li Lili, Congmei Yuan, Zhanfei Gao

  ;
 6. 6


  Yang Dong-geun, Jung Tae-woo, Masaya Kato

  ;
 7. 7
  ;
 8. 8


  Renji Ishibashi, Show Aikawa, Shôhei Hino

  ;
 9. 9


  Walter Koenig, Jaason Simmons, James Duval

  ;
 10. 10


  Lau Kar-wing, Philip Kwok, Kang Chin

  ;
 11. 11


  Myriad of Lights Yinyan Wu, Shangguan Yunzhu, Ping Wang

  ;
 12. 12


  No Through Road Sam Barrett, Keagan Kang, James Helm

  ;
 13. 13


  Kim Jin-kyu, Lee Dae-yub, Choi Moo-ryong

  ;
 14. 14


  Wan Laiming, Wan Guchan, Wan Chaochen

  ;
 15. 15


  Tom Savini, Ingrid Pitt, Suzi Lorraine

  ;
 16. 16


  Jin Shan, Chau-shui Yee, Ping Hu

  ;
 17. 17


  Wei Li, Wei Wei, Cui Chaoming

  ;
 18. 18


  Zhou Xuan, Zhao Dan, Qian Qianli

  ;
 19. 19


  Robert Powell, Robert Stephens, Jane Lapotaire

  ;
 20. 20


  Jin Yan, Zheng Junli, Chen Yen Yen

  ;
 21. 21


  Michiko Shiroyama, Machiko Matsumoto, Keisuke Senda

  ;
 22. 22


  The Spring River Flows East Yang Bai, Yinyan Wu, Shangguan Yunzhu

  ;
 23. 23


  Masahiko Shimada, Yayoi Kusama, Miho Nikaido

  ;
24 +

Something missing? Add it!

L List Options B Comments & Embed z Share Next List >

viewers of this list also saw...

plus...

more popular lists