List of All Samurai Cinema Movies Films
tags 80,378 views 49 items f p @

List of All Samurai Cinema Movies

A list of all Samurai movies ever made, many of which are streaming on Netflix and Amazon Prime. Find these and other great movies that are currently streaming on the best action movie lists on Amazon Prime and Netflix Instant, as well as the Best Foreign Films on Amazon Prime and the Best Foreign Films on Netflix Instant.

 This Samurai movie list can be sorted by cast, year, director and more. This list of Samurai films also contains Samurai movie titles that can be clicked on for more information about the film. This Samurai films list can also be copied to start your own.

 For other interesting movie lists check out the cartoon movies, black comedy movies and romantic comedy movies lists.


Plenty of well-known directors have been associated with Samurai cinema films, including Kenji Mizoguchi and Hiroshi Inagaki.

L The List
Z
B Comments
& Embed
G Options
 1. 1

  Minoru Chiaki, Eijirō Tōno, Makatari Fujiwara

  ; buy @
 2. 2

  Machiko Kyō, Minoru Chiaki, Toshiro Mifune

  ; buy @
 3. 3

  Akira Terao, Mansai Nomura, Mieko Harada

  ; buy @
 4. 4

  Kō Nishimura, Tatsuya Nakadai, Susumu Fujita

  ; buy @
 5. 5

  Minoru Chiaki, Chieko Naniwa, Toshiro Mifune

  ; buy @
 6. 6

  Kate Bosworth, Jang Dong-gun, Ti Lung

  ; buy @
 7. 7

  Tsutomu Yamazaki, Mitsuko Baisho, Kaori Momoi

  ; buy @
 8. 8

  Keiju Kobayashi, Akihiko Hirata, Tatsuya Nakadai

  ; buy @
 9. 9

  Tomisaburo Wakayama, Kayo Matsuo, Izumi Ayukawa

  ; buy @
 10. 10

  Tatsuo Matsumura, Etsuko Ichihara, Tatsuya Nakadai

  ; buy @
 11. 11

  Tomisaburo Wakayama, Fumio Watanabe, Taketoshi Naitô

  ; buy @
 12. 12

  Kōji Yakusho, Hiroki Matsukata, Seiyo Uchino

  ; buy @
 13. 13

  Keiju Kobayashi, Akihiko Hirata, Hideyo Amamoto

  ; buy @
 14. 14

  Kōji Tsuruta, Rentarō Mikuni, Akihiko Hirata

  ; buy @
 15. 15

  Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Yūzō Kayama

  ; buy @
 16. 16

  Tetsurō Tamba, Rentarō Mikuni, Tatsuya Nakadai

  ; buy @
 17. 17

  Tomisaburo Wakayama, Robert Houston

  ; buy @
 18. 18

  Rentarō Mikuni, Akihiko Hirata, Mitsuko Mito

  ; buy @
 19. 19

  Kōji Tsuruta, Rentarō Mikuni, Kaoru Yachigusa

  ; buy @
 20. 20

  Susumu Fujita, Ichirô Sugai, Takashi Shimura

  ; buy @
 21. 21

  Tetsurō Tamba, James Earl Jones, Toshiro Mifune

  ; buy @
 22. 22

  Yorozuya Kinnosuke, Tetsurō Tamba, Hiroki Matsukata

  ; buy @
 23. 23

  Naoto Takenaka, Yūki Masuda, Junko Minagawa

  ; buy @
 24. 24

  Tetsurō Tamba, Rie Miyazawa, Toshinori Omi

  ; buy @
 25. 25

  Aya Ueto, Kenji Kohashi, Takatoshi Kaneko

  ; buy @
 26. 26

  Mieko Takamine, Utaemon Ichikawa, Chojuro Kawarasaki

  ; buy @
 27. 27

  Isao Natsuyagi, Kenzo Karawasaki, Haruki Kadokawa

  ; buy @
 28. 28

  Hiroko Yakushimaru, Yuki Meguro, Mari Natsuki

  ; buy @
 29. 29

  Ken Ogata, Seizō Fukumoto, Tomisaburo Wakayama

  ; buy @
 30. 30

  Yorozuya Kinnosuke, Tetsurō Tamba, Kunie Tanaka

  ; buy @
 31. 31

  Masatoshi Nagase, Ken Ogata, Kunie Tanaka

  ; buy @
 32. 32

  Junichi Okada, Rie Miyazawa, Renji Ishibashi

  ; buy @
 33. 33

  Kaori Momoi, Ryuhei Matsuda, Hiroki Matsukata

  ; buy @
 34. 34

  Susumu Fujita, Akitake Kôno, Takashi Shimura

  ; buy @
 35. 35

  Kunie Tanaka, Toshie Kimura, Eijirō Tōno

  ; buy @
 36. 36

  Shintaro Katsu, Hisaya Morishige, Rentarō Mikuni

  ; buy @
 37. 37

  Cho Jae-hyun, Choi Min-soo, Yeon-soo Yoo

  ; buy @
 38. 38

  Yorozuya Kinnosuke, Ken Ogata, Akihiko Hirata

  ; buy @
 39. 39

  Lucy Liu, RZA, Ariel Winter

  ; buy @
 40. 40

  Shintaro Katsu, Masayo Banri, Ryuzo Shimada

  ; buy @
 41. 41

  Shintaro Katsu, Kō Nishimura, Tatsuya Nakadai

  ; buy @
 42. 42

  Shintaro Katsu, Kōji Nanbara, Jimmy Wang

  ; buy @
 43. 43

  Shintaro Katsu

  ; buy @
 44. 44

  Tetsurō Tamba, Tatsuya Ishiguro, Toshie Kimura

  ; buy @
 45. 45

  Tatsuya Mihashi, Akihiko Hirata, Hideyo Amamoto

  ; buy @
 46. 46

  Tomoyasu Hotei, Fumiya Fujii, Mari Natsuki

  ; buy @
 47. 47

  Keiko Matsuzaka, Tetsurō Tamba, Tatsuya Nakadai

  ; buy @
 48. 48

  Ken Ogata, Yoshino Kimura, Mieko Harada

  ; buy @
 49. 49
  No image
  ; buy @

items 1 - 49 of 49

L List Options B Comments & Embed z Share Next List >

viewers of this list also saw...

plus...

more popular lists