2,271 views 40 items tags f p @

Movies Written By Akira Kurosawa

This is a list of films written by Akira Kurosawa, screenwriter. This list of movies written by Akira Kurosawa is alphabetical and can be sorted for other bits of information such as who directed the film and what genre it falls under. These Akira Kurosawa screenplays are not unfinished works; they have all been produced and released somewhere in the world. Any unreleased Akira Kurosawa films are not included on this list. Akira Kurosawa has written some very iconic movies over the years, so if you're trying to find popular Akira Kurosawa films that you haven't seen already then this list is the perfect guide for doing so.

List ranges from Seven Samurai to Tora! Tora! Tora!, plus much more.

You can use this list to answer the questions, "What movies did Akira Kurosawa write?" and "How many movies did Akira Kurosawa write?"

This list includes almost all of Akira Kurosawa's screenplay credits. You can click on the names of the movies Akira Kurosawa wrote in order to find out more about each individual Akira Kurosawa film. Trailers for each movie can also be seen if you click on the video previews for these Akira Kurosawa films. (40 items)


Movies Written By Akira Kurosawa Films
Z
G Options
B Comments
& Embed
 1. 1

  Clint Eastwood, Lee Miller, Mario Brega

  ;
 2. 2

  Akira Terao, Mieko Harada, Tatsuo Matsumura

  ;
 3. 3

  Suimenkul Chokmorov, Yury Solomin, Svetlana Danilchenko

  ;
 4. 4

  Yoshitaka Zushi, Kin Sugai, Kiyoko Tange

  ;
 5. 5

  Kōji Yakusho, Renji Ishibashi, Bunta Sugawara

  ;
 6. 6

  Akira Terao, Mitsuko Baisho, Chishū Ryū

  ;
 7. 7

  Michiyo Kogure, Eitarō Shindō, Shizuko Kasagi

  ;
 8. 8

  Eitarô Ozawa, Ryō Ikebe, Yoshiko Yamaguchi

  ;
 9. 9

  Toshiro Mifune, Yoshiko Kuga, Takashi Shimura

  ;
 10. 10

  Hiroshi Abe, Masami Nagasawa, Jun Matsumoto

  ;
 11. 11

  Tsutomu Yamazaki, Minoru Chiaki, Kyōko Kagawa

  ;
 12. 12

  Minoru Chiaki, Nobuo Kaneko, Minosuke Yamada

  ;
 13. 13

  Tsutomu Yamazaki, Mitsuko Baisho, Kaori Momoi

  ;
 14. 14

  Akira Terao, Kyōko Kagawa, Tatsuo Matsumura

  ;
 15. 15

  Susumu Fujita, Akitake Kôno, Sugimara Haruko

  ;
 16. 16

  Ichirô Sugai, Atsushi Watanabe, Zeko Nakamura

  ;
 17. 17

  Akira Terao, Mansai Nomura, Mieko Harada

  ;
 18. 18

  Machiko Kyō, Minoru Chiaki, Toshiro Mifune

  ;
 19. 19

  Tsutomu Yamazaki, Chishū Ryū, Kō Nishimura

  ;
 20. 20

  Richard Gere, Narumi Kayashima, Tomoko Otakara

  ;
 21. 21

  Eric Roberts, Kenneth McMillan, Dennis Franz

  ;
 22. 22

  Keiju Kobayashi, Akihiko Hirata, Tatsuya Nakadai

  ;
 23. 23

  Susumu Fujita, Ichirô Sugai, Takashi Shimura

  ;
 24. 24

  Susumu Fujita, Sôji Kiyokawa, Akitake Kôno

  ;
 25. 25

  Eitarô Ozawa, Tanie Kitabayashi, Toshiro Mifune

  ;
 26. 26

  Minoru Chiaki, Eijirō Tōno, Makatari Fujiwara

  ;
 27. 27

  Keiko Awaji, Kawamura Ryokichi, Eijirō Tōno

  ;
 28. 28

  Stray Dog

 29. 29

  Minoru Chiaki, Susumu Fujita, Takeshi Katô

  ;
 30. 30

  Wu Xiu Fang, Sun Yei, Yau Tin

  ;
 31. 31

  Minoru Chiaki, Kyōko Kagawa, Yu Fujiki

  ;
 32. 32

  Susumu Fujita, Akitake Kôno, Takashi Shimura

  ;
 33. 33

  Sôji Kiyokawa, Takako Irie, Ichirô Sugai

  ;
 34. 34

  Laurence Harvey, Edward G. Robinson, Howard Da Silva

  ;
 35. 35

  The Sea is Watching Masatoshi Nagase, Renji Ishibashi, Misa Shimizu

 36. 36

  Minoru Chiaki, Chieko Naniwa, Toshiro Mifune

  ;
 37. 37

  James Whitmore, Leon Ames, E. G. Marshall

  ;
 38. 38

  Tsubaki Sanjuro

 39. 39

  Uma Hideko Takamine

 40. 40

  Kō Nishimura, Tatsuya Nakadai, Susumu Fujita

  ;
L List Options B Comments & Embed z Share Next List >