biochainvn

biochainvn

Can Tho - Viet Nam facebook twitter

BioChain chuyên cung cấp thức ăn cho tôm giống từ giai đoạn Zoea đến hậu ấu trùng (PL) với dòng sản phẩm LARVIVA - BioMar được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp.