phodogo

phodogo

Hà Nội - Viet Nam facebook

Tượng gỗ Quan Công được phổ thông người yêu thích và chọn lọc tiêu dùng để trưng bày trong nhà giống như 1 vật phẩm phong thủy trấn trạch. Sở dĩ sở hữu ý nghĩa này vì lúc còn tại thế, Quan Công là một vị tướng quân hào hiệp trượng nghĩa luôn sẵn sàng đứng ra kiểm soát an ninh mọi người chống lại những kẻ cường hào cạy quyền cạy thế hà hiếp bốc lột người dân. Quan Công thường được đặt ở những hướng nhà xấu hoặc tại những nơi mang sao xấu chiếu tới trong nhà để hóa giải những điều không may mắn này.