The Forbidden Kingdom
Released
2008
Directed by
Rob Minkoff
Produced by
Casey Silver
Screenplay by
John Fusco
Actors
Jackie Chan
Jet Li
Michael Angarano
Li Bingbing
Liu Yifei
Collin Chou
Jason Chong
Thomas McDonell
David No
Kathleen LaGue
Morgan Benoit
Deshun Wang
Matthew Tang
Matthew Grant
Ming-Sing Wong
Xiao Dong Mei
Xiao Keng Ye
Tony Persico
Yong Li Xiao
Zhen Zhang
Ju Shi Xiao
XiaoLi Liu
Yang Jun
Jun Cheng Hong
Xiao Zhou
Jia Xu Wei
Zhi Ma Gui
Hai-Bin Lin
Sheng Huang Ming
Cheng Luo
Juana Collignon
Wan Zhao Zi
Yu Yuan Zeng
Lu Cui Wen
Jeffrey Kung
Meng Guo
Alan Ng
Michelle Du
Shen Shou He
Bin Jiang
Jie Zhi Hui
Alexis Bridges
Long Zhang Fei
Jack Posobiec
Shaohua Yang
Crystal Kung
Rui Li
Netflix Rating
PG-13 (USA)
Rated
PG-13 (USA)
Netflix Genre
Action & Adventure
Martial Arts
Action Sci-Fi & Fantasy
Adventures
Blu-ray
Netflix Format
DVD and Blu-ray
Genres (Film)
Fantasy
Romance Film
Martial Arts Film
Adventure Film
Action Film

The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom is a 2008 Chinese-American martial arts film written by John Fusco, and directed by Rob Minkoff, and starring Jackie Chan and Jet Li. The film is loosely based on the novel Journey to the West, it is the first film to star together two of the best known names in the martial arts film genre. The action sequences were choreographed by Yuen Woo-ping. The film is distributed in the United States through The Weinstein Company and Lionsgate Films, and through The Huayi ... more on Wikipedia

FANS OF The Forbidden Kingdom ALSO LIKE

The Forbidden Kingdom IS LISTED ON

#8 of 49
12.1k VOTES The Best Jet Li Movies are 14x more likely to vote for The Expendables Franchise on this list
List of All Fantasy Movies Famous Movies From China Jackie Chan Martial Arts Roles All Hong Kong Movies | List of Hong Kong Movies