Hồ Chí Minh, Quận 120 lists
Chung một niềm đam mê học hỏi và làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản, năng động, chuyên cần và quyết đoán, chúng tôi kết hợp với nhau thành lập nên công ty TNHH BioAqua.SĐT:84947224088Địa chỉ:118 Đường 10, Khu Phố 9, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

http://bioaqua.vn/