Thừa Thiên Huế, Vĩnh Ninh0 lists

Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS).
 

Hag tags:#hcmp #thuvien #trungtamthongtinthuvien #thuviendaihocyduochue #daihocyduochue #daihocyduoc #daihocy #daihoc #yhoc #suckhoeĐịa chỉ:Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên HuếSĐT:2343816063Website:https://hcmp.edu.vn/Facebook:https://www.facebook.com/Hcmp-105330428520602