0 lists

Kèo chấp 1.75 trái (kèo 1.5-2, kèo trái rưỡi hay trái, kèo chấp 1 3/4) là tỷ lệ kèo và mà đội kèo trên sẽ chấp đội kèo dưới 1.75 trái trước lúc thi đấu.